XXVII Sesja Rady Gminy Popów (IX Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2020-12-09, godz. 16:15

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Popów na 2020 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z p...)

6.Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia met...)

7.Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia ob...)

8.Zamknięcie obrad XXVII, a IX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.