XXIX Sesja Rady Gminy Popów (X Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2021-01-13, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Popów na 2021 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w Wielol...)

6.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2021, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia z...)

7.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przedłużenia t...)

8.Rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów.

9.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 1 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

10.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 2 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

11.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 3 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

12.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

13.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 5 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

14.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 6 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

15.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

16.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 8 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

17.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 9 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

18.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 10 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

19.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 11 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

20.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 12 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

21.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 13 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

22.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 14 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

23.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 15 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

24.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 16 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

25.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 17 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

26.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 18 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

27.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 19 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

28.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 20 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

29.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 21 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

30.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 22 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

31.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 23 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

32.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 24 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

33.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 25 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

34.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 26 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

35.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 27 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

36.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 28 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

37.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 29 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

38.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 30 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

39.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 31 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

40.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 32 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

41.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 33 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

42.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 34 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

43.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 35 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

44.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 36 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

45.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 37 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

46.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 38 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

47.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 39 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

48.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 40 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

49.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 41 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

50.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 42 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

51.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 43 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

52.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 44 zgodnie z załącznikiem nr 4 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

53.Projekt uchwały w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie Studium uwarun...)

54.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 179/XXVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania dotacji na wymianę kotłów do centralnego ogrzewania na kotły ekologiczne ze środków budżetowych Gminy Popów na lata 2021-2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

55.Zamknięcie obrad XXIX, a X Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.