XXX Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2021-02-23, godz. 13:00

1.Otwarcie XXX Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Zapoznanie się z kalendarzem imprez kulturalnych w Gminie Popów na rok 2021.

5.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Popów.

6.Sprawozdanie ze zrealizowanych inwestycji w 2020 r.

7.Informacja nt. planowanych remontów oraz inwestycji drogowych na terenie gminy Popów w roku 2021.

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2021”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)

9.Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Kamieńszczyzna.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruc...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów SpołecznychGminy Popów na lata 2021-2026.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stra...)

11.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

12.Sprawy różne.

13.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy Popów.