XXXI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2021-03-30, godz. 13:00

1.Otwarcie XXXI Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Radnego Ciupińskiego o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Popów.

Głosowanie (Wniosek Radnego Ciupińskiego o wprowadze...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

6.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.

7.Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Popów.

8.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2020 r.

9.Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy Popów za 2020 r.

10.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w Wielol...)

12.Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Więckach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruc...)

13.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat części nieruchomości.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgod...)

14.Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Antoniach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruc...)

15.Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy...)

16.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

17.Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

18.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych z terenu gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

19.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

20.Sprawy różne.

21.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Popów.