XXXIII Sesja Rady Gminy Popów (XI Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2021-05-27, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Popów na 2021 r.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w Wielol...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 126/XIX/2020 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu„TYGRYSEK” w Zawadach.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

7.Projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uznania petycj...)

8.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

9.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Sołtysa Sołectwa Brzózki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

10.Zamknięcie obrad XXXIII, a XI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.