XXXV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2021-08-26, godz. 11:00

1.Otwarcie XXXV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2021/2022.

5.Informacja ze stanu realizacji inwestycji w gminie Popów za I półrocze 2021 r.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie pomocy dla powiatu kłobuckiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pomocy dla pow...)

9.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Popów w roku szkolnym 2021/2022.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Popów i oceny aktualności studium i miejscowych planów”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Ana...)

11.Projekt uchwały w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zasad gospodar...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Reg...)

13.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Popów.