XXXVIII Sesja Rady Gminy Popów (XII Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2021-12-07, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wy...)

5.Zamknięcie obrad XXXVIII, a XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.