XLI Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2022-03-24, godz. 13:00

1.Otwarcie XLI Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy Popów.

5.Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Popów.

6.Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych za 2021 rok.

7.Sprawozdanie z pracy Komisji Rady Gminy Popów za 2021 rok.

8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

10.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2022”.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Pro...)

11.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych Radnym Rady Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia wyso...)

12.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Popów i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia s...)

13.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

14.Sprawy różne.

15.Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Popów.