XIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2022-04-13, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Zamknięcie obrad XLII, a XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.