XIV Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2022-07-27, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2022-2029.

Głosowanie (Wniosek Wójta o wycofanie z porządku obr...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla powiatu kłobuckiego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie pomocy dla p...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie emisji oblig...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Popów do realizacji zadania Województwa Śląskiego polegającego na zarządzaniu przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 491 na terenie gminy Popów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia prz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Gminnym Klubie Dziecięcym „Tygrysek” w Zawadach.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opł...)

12.Zamknięcie obrad XLV, a XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.