XVI Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2022-10-19, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2021-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

6.Rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów zgłoszonych w czasie wyłożenia planu do publicznego wglądu.

7.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

8.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

9.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

10.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

11.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

12.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 6 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

13.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 7 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

14.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 8 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

15.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 9 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

16.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 10 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

17.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 11 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

18.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 12 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

19.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 13 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

20.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 14 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

21.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 15 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

22.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 16 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

23.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 17 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

24.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 18 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

25.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Rębielice Królewskie w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mie...)

26.Rozpatrzenie nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów zgłoszonych w czasie wyłożenia planu do publicznego wglądu.

27.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

28.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

29.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 3 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

30.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 4 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

31.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

32.Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta dotyczące rozstrzygnięcia uwagi numer 6 zgodnie z załącznikiem nr 2 do projektu uchwały.

Głosowanie (Czy Radni podtrzymują stanowisko Wójta d...)

33.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Kamieńszczyzna w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenia mie...)

34.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 80/XIV/2019 z 26 września 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkolno- przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

35.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nier...)

36.Zamknięcie obrad XLVIII, a XVI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.