XVII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2022-11-29, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia met...)

5.Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcie Rocz...)

6.Zamknięcie obrad L, a XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.