XVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2023-01-25, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 83/XIV/2019 Rady Gminy Popów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

6.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 305/LI/2022 Rady Gminy Popów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz ich rodziców do placówek oświatowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

7.Zamknięcie obrad LII , a XVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.