XIX Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2023-03-09, godz. 15:15

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w Wielol...)

5.Zamknięcie obrad LIV , a XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.