LVII Sesja Rady Gminy Popów (XX Sesja Nadzwyczajna)

w dniu 2023-05-10, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budże...)

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Popów na lata 2023-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wielo...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie emisji obliga...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popów”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Pl...)

8.Zamknięcie obrad LVII, a XX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.