LXI Sesja Rady Gminy Popów (XXIII Sesja Nadzwyczajna)

w dniu 2023-09-06, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 - 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

6.Zamknięcie obrad LXI, a XXIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.