LXIi Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2023-09-28, godz. 12:00

1.Otwarcie LXII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5.Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.

6.Informacja ze stanu realizacji inwestycji w gminie Popów za I półrocze 2023 roku.

7.Sprawozdanie z realizacji projektu operacyjnego „Pomoc żywnościowa europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym”.

8.Informacja z funkcjonowania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Popów oraz sposobie wykorzystania udzielonych im dotacji.

9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

10.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

11.Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie trybu i sposob...)

12.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad LXII Sesji Rady Gminy Popów.