LXIII Sesja Rady Gminy Popów (XXIV Sesja Nadzwyczajna)

w dniu 2023-10-25, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie pomocy dla powiatu kłobuckiego.

Głosowanie (Wniosek o wycofanie z porządku obrad pro...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie pomocy dla powiatu kłobuckiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pomocy dla pow...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

9.Wybory ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027: -Powołanie Komisji Skrutacyjnej;-Przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2024 – 2027;-Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach;-Przeprowadzenie głosowania oraz odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników;-Uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2024 – 2027.

Głosowanie (Wybory ławników sądowych na kadencję 202...)

10.Zamknięcie obrad LXIII, a XXIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.