LXV Sesja Rady Gminy Popów (XXV Sesja Nadzwyczajna)

w dniu 2023-12-05, godz. 15:00

1.Otwarcie XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały 360/LXIV/2023 Rady Gminy Popóww sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy o wprowadzenie do po...)

4.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji po zmianach.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

5.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2023 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

8.Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia wieloletniej pożyczki bankowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały 360/LXIV/2023 Rady Gminy Popów w sprawie podatku od środków transportowych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały...)

10.Zamknięcie obrad LXV, a XXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.