VII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-03-21, godz. 09:00

1.Otwarcie VII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Wręczenie medali za zasługi dla obronności kraju dla rodziców, którzy wychowali synów na wzorowych żołnierzy.

5.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Annolesie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

6.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Brzózki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

7.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Dąbrówka.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

8.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Dąbrowa.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

9.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Dębie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

10.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Florianów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

11.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Kamieńszczyzna.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

12.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Kule.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

13.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Nowa Wieś.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

14.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

15.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Płaczki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

16.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Rębielice Królewskie.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

17.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Wąsosz Dolny.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

18.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Wąsosz Górny.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

19.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Więcki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

20.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Zawady.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

21.Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Statutu Sołectwa Zbory.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie uchwalenie Sta...)

22.Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Popów na 2020 r. środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia...)

23.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

24.Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wielo...)

25.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2019".

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Pro...)

26.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 123/XXI/2008 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Popów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska".

27.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat. jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

28.Informacja o stanie środowiska w gminie Popów za 2018 rok.

29.Informacja z działalności ODR.

30.Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych.

31.Informacja z działalności LGD.

32.Informacja ARiMR dotycząca dopłat bezpośrednich.

33.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

34.Sprawy różne.

35.Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Popów.