II Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Popów

w dniu 2019-03-27, godz. 16:30

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia...)

5.Zamknięcie obrad VIII, a II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.