X Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-05-31, godz. 09:00

1.Otwarcie X Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy oraz czynności podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sezonie letnim.

5.Informacja o funkcjonowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Popów.

6.Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018 r.

7.Informacja dotycząca programu "Rodzina 500+", "Dobry start" oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

8.Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r.

9.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

10.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Popów.