XII Sesja Rady Gminy Popów (III nadzwyczajna sesja)

w dniu 2019-07-02, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia...)

5.Zamknięcie obrad XII, a III nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.