XIII Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-08-29, godz. 09:00

1.Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2019/2020

4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5.Sprawozdanie z realizacji programu operacyjnego "Pomoc żywnościowa europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym w latach 2014-2020"

6.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

7.Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia siec...)

8.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Reg...)

9.Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Głosowanie (Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaw...)

10.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Popów.