XV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2019-10-24, godz. 09:00

1.Otwarcie XV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja na temat oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy i radnych za 2018 rok.

5.Informacja z działalności Klubu Sportowego "Liswarta Popów" za rok 2019.

6.Informacja na temat szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną.

7.Wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023:- powołanie komisji skrutacyjnej;- przyjęcie regulaminu tajnego głosowania w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023;- przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach;- przeprowadzenie głosowania oraz odczytanie protokołów Komisji Skrutacyjnej z wyborów ławników;- uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023,-uchwała w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie na kadencję 2020-2023.

Głosowanie (Wybory ławników sądowych na kadencję 202...)

8.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

9.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2019-2029.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

10.Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie ustalenia szcz...)

11.Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku...)

12.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu ochrony środowiska dla Gminy Popów na lata 2019-2022 z perspektywą do 2027 roku.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia prog...)

13.Projekt uchwały w sprawie pomocy dla powiatu kłobuckiego na przebudowę dróg powiatowych nr 2008S i 2066S na terenie gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pomocy dla pow...)

14.Zapytania sołtysów i mieszkańców.

15.Sprawy różne.

16.Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Popów.