XVIII Sesja Rady Gminy Popów (IV Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2020-01-15, godz. 16:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 107/XVII/2019 w sprawie uchwalenia WPF na lata 2020-2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

6.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowania części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów".

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Reg...)

7.Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia wzo...)

8.Zamknięcie obrad XVIII, a IV nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.