XX Sesja Rady Gminy Popów (V Sesja nadzwyczajna Rady Gminy Popów)

w dniu 2020-04-02, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Popów na lata 2020 – 2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Stra...)

5.Zamknięcie obrad XX, a V nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.