XXI Sesja Rady Gminy Popów (VI Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2020-05-21, godz. 15:00

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

5.Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany Wielole...)

6.Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie pomocy finanso...)

7. Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie poboru podatk...)

8.Projekt uchwały w sprawie obsługi gminnych jednostek organizacyjnych.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie obsługi gminny...)

9.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przedłużenia t...)

10.Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia z...)

11.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały...)

12.Zamknięcie obrad XXI, a VI nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.