XXII Sesja Rady Gminy Popów (VII Sesja nadzwyczajna)

w dniu 2020-06-09, godz. 15:15

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Przedstawienie wniosku Wójta Gminy Popów o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.

4.Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przedłużenia t...)

5.Zamknięcie obrad XXII, a VII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Popów.