XXIV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2020-08-27, godz. 09:00

1.Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Wniosek Wójta Gminy Popów w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Wniosek Wójta Gminy Popów w sprawie wyco...)

3.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

5. Informacja z przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021.

6.Sprawozdanie ze stanu realizacji inwestycji w gminie Popów.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w miejscowości Zawady w gminie Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie przystąpienia...)

9.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nier...)

10.Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie określenia śre...)

11.Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców dotyczącego wykonania utwardzonej nawierzchni na ulicach Sosnowej, Turystycznej, Spokojnej w miejscowości Zawady.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia w...)

12.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

13.Sprawy różne.

14.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Popów.