XXV Sesja Rady Gminy Popów

w dniu 2020-09-24, godz. 09:00

1.Otwarcie XXV Sesji Rady Gminy Popów i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

Głosowanie (Przyjęcie proponowanego porządku obrad s...)

3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.

4.Informacja nt. szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną.

5.Sprawozdanie z realizacji projektu operacyjnego „ Pomoc żywnościowa europejskiego funduszu pomocy najbardziej potrzebującym w latach 2014-2020”.

6.Informacja z funkcjonowania organizacji pozarządowych z terenu Gminy Popów oraz sposobie wykorzystania udzielonych im dotacji.

7.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Popów.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie zmian w budżec...)

8.Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nier...)

9.Projekt uchwały w sprawie podjęcia przez Gminę Popów działalności w zakresie telekomunikacji.

Głosowanie (Projekt uchwały w sprawie podjęcia przez...)

10.Zapytania radnych, sołtysów i mieszkańców.

11.Sprawy różne.

12.Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Popów.